blije hoogbegaafden

Dat is de hoogbegaafde leerlingen die hoge cijfers haalt, gemotiveerd is, een grote woordenschat heeft, sociale vaardigheden laat zien, succesvol is en lekker in zijn vel zit. Die zijn goed en makkelijk te herkennen .Maar dat zijn appels op gouden benen, voor het overgrote deel is het herkennen een stuk lastiger, ook thuis.

Neem nu Sanne; een kleuter die huppelend binnenkomt op school, een juf treft die haar ziet als een kleuter met een grote potentie en daar ook aan tegemoet komt. Sanne ontwikkelt zich in een vlot tempo, heeft een hoog leertempo, is autonoom en empatisch, en daardoor zeer geliefd binnen de groep. Ze geeft hulp, durft hulp te vragen als ze dat nodig heeft en kan het goedvinden met bijna iedereen op school. Sanne wordt al snel gezien als de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong, de hoogbegaafde leerling voor de toekomst. Het lijkt wel een afvinklijstje maar bijna alle kenmerken die aan hoogbegaafde kinderen worden toegeschreven zijn op haar van toepassing. Ze is analytisch, nieuwsgierig , heeft een brede belangstelling en kan met haar grote woordenschat precies verwoorden wat ze bedoelt Ze is snel van begrip en beschikt over een zeer groot creatief vermogen om haar opdrachten altijd een eigen, bijna perfecte, vorm te geven. Sanne is een scherp waarnemer en handelt veelal intuïtief.

Ergo:: daar wil je als juf wel een klas vol van hebben.
Er is meer dan alleen een sterke cognitie nodig om hoogbegaafd te kunnen zijn. In het schema hieronder wil ik de nadruk leggen op de rechterkant. Aan de gevoelskant van deze leerling wordt (nog) niet zoveel aandacht besteed.

hoogbegaafdheid denken voelen
Terwijl juist die zo belangrijk is voor deze kinderen. Eerder heb ik geschreven over onderpresteren.Ook dat kan veroorzaakt worden door niet gezien worden als wie jij bent; een kind met een sterke cognitie èn een sterk ontwikkelde gevoelskant. Want dat is hoogbegaafd zijn. Beide kanten even sterk aanwezig. Door het sterk ontwikkelde IQ is de gevoelskant bij deze kinderen intenser ontwikkeld of worden gevoelens intenser ervaren. Intenser boos, intenser verdrietig, intens gekwetst zijn, intens verdrietig zijn door dierenleed, ruzie of …het leed van de wereld.
In het onderwijs zijn het vaak de prestaties die tellen en een hoge cito score geeft vanzelf wel aan of het een slimme leerling is of niet…makkelijk…toch??Dan hebben we ze er zo uitgepikt.
Daar is valkuil 1: Hoogbegaafde kinderen halen niet altijd een hoge score op de cito. Dat kan verschillende redenen hebben . Belangrijk is te weten dat ze soms juist geen A score halen maar in de C of D-scores belanden .Want als jij zo naar een toets kijkt zoals het plaatje hieronder kom je vast niet bij het antwoord dat cito cognitief en didactisch gezien voor jou bedacht had.

Rekensom de wijswijzer
Of als jij helemaal klaar zit voor de toets omdat je nu mag laten zien wat je al weet en de antwoorden die jij leest zijn zo makkelijk dat je het goede antwoord direct doorstreept; want zo makkelijk zal het niet zijn, het is immers een toets. Jij trapt daar niet in.
En dat kind komt thuis. Gefrustreerd, want het antwoord dat hij gegeven heeft is wel degelijk een goed antwoord, sterker nog; hij heeft een keuze gemaakt uit drie antwoorden die na zijn analyse en interpretatie van gegevens alle drie in aanmerking kwamen voor een goed antwoord. Maar…in het nakijklijstje van Cito staat dat A het juiste antwoord is en niet B, dus een fout.

Kind ouder leerkracht

Thuis , een van de pijlers in de driehoek van school - thuis en kind, de cirkel van invloed, zijn juist dit de signalen die je op scherp moeten zetten als ouder. Het sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel is van grote invloed op het welzijn van het kind. Dat zit aan de rechterkant, aan de gevoelskant van het schema aan het begin van deze blog.
In mijn praktijk kom ik regelmatig kinderen tegen die een grote wolk boven zich hebben hangen waar heel groot het woord BOOS in staat. En dat komt ergens vandaan. Niet begrepen of niet gezien worden is een van de oorzaken. Boos en opstandig gedrag is daar een reactie op. Sommige kinderen gaan weer bedplassen als ze naar school gaan, of laten gedrag zien van jongeren jaren, gaan kinderachtig praten of tekenen ineens weer koppoters. de wat oudere leerling kan besloten hebben niet meer te laten zien wat hij cognitief kan...
Het advies is dan ook om met school in contact te gaan als deze of andere signalen zich voordoen. Schroom niet en benader de leerkracht met de open vraag; ‘Ik maak me zorgen om mijn kind, mag ik die zorg met jou delen?’ Ik verzeker u dat geen enkele juf daar nee tegen zegt.
Luister en kijk naar uw kind wat hij u werkelijk wil zeggen met gedrag dat hij laat zien en u misschien niet goedkeurt. Gedrag ontstaat vaak uit een gevoel. Deel met de leerkracht; pas dan kan er iets moois ontstaan, voor u, voor de leerkracht en vooral voor uw kind.

Ik wens u wijsheid en verwondering.


“Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de site van www.juffrouwathome.nl – Advies en Ondersteuning voor Werkende Ouders en hun Kinderen op de Basisschool”

 

Reacties   

0 #126 Karl 02-08-2017 03:54
Admiring the hard work you put into your blog and in depth information you offer.

It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Fantastic read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.my web page :: Annabelle: http://www.5ijjh.cn/space.php?uid=26649&do=blog&id=766879
Citeer
0 #125 Ashely 21-07-2017 20:24
Helpful info. Fortunate me I found your web site unintentionally , and I am stunned why this accident did
not took place in advance! I bookmarked it.

Visit my web blog Leather gear Inc: http://Www.spazioannunci.net/veicolimotori/automobili-e-fuoristrada/tips-for-purchasing-great-looking-leather-motorcycle-jackets_i2830999
Citeer
0 #124 Freda 14-07-2017 23:21
maganda ang mga sibling nila pag ng ka taon. they have good attribute..my website: cbs news
viral videos: http://www.gamesandcomicslondon.com/forums/profile.php?id=496459
Citeer
0 #123 Thaddeus 27-06-2017 02:45
Everything is very open with a precise clarification of the challenges.
It was definitely informative. Your website is useful.

Many thanks for sharing!

My homepage Leather gear Men sex: http://zhongkenjidian.com/comment/html/index.php?page=1&id=138587
Citeer
0 #122 Tracie 24-06-2017 03:00
Ꮯⅼеɑn thᥱ ϲοndеnsег hаνіng a ϲοmmегсіɑⅼ cⲟiⅼ ϲⅼеaneг, ⲟffeгᥱd аt Һагɗwaгe ѕtоres ߋг гefriɡеratօг sᥙррⅼy stօгеѕ.
Ӏnstгᥙϲtіons ѕһοᥙlɗ Ьᥱ іncⅼᥙɗеⅾ, mаkе ѕuгᥱ tο fⅼush ϲoіⅼ сlеаn аnd аⅼⅼօw it
аiг drү. Мost ѕⲣесіɑlіstѕ ѡіtһin tһᥱ fіеⅼԁ ѕᥙǥgeѕt
thаt tһᥱ ɗᥱᴠіϲᥱ ƅе սnplᥙɡցеɗ ߋn аn hⲟuг tо tԝο Һߋᥙгѕ in огԁᥱг tο
incгеase itѕ lοngеνіtу.

Feel free to surf to my homepаge handy man: http://sstcontracting.com/2015/04/13/how-to-install-plumbing-in-a-new-home/
Citeer
0 #121 Andra 21-06-2017 19:39
Οne օf tɦᥱ mօѕt ᥱffᥱϲtіѵe ԝаʏs tο аttᥱmpt mɑintaining ɑ cеntгaⅼ аϲ
ѕystem in theіr bеѕt cօnditіօn ᴡօulⅾ Ƅe tօ mɑҝe ѕᥙгᥱ
үοu ѕtіcқ tо tҺe гᥱсοmmendatiօns ǥіven bʏ ргοduсег fߋг strаtᥱցiеѕ οn қеᥱⲣіng tһе аігfⅼоw сߋnstɑnt and սnoƄstгսϲteⅾ.

Уⲟս ѡɑnt tⲟ ƅᥱ сhоoѕіng ɑn ɑiг-ϲⲟn гeρɑiг ϲߋmρany
wһіϲҺ үⲟu fᥱеl ցⲟօԁ ɑЬοᥙt woгкіng tߋgᥱtɦer
ѡith fοг mɑny yᥱɑrѕ tо ϲomᥱ. Ӏn orɗeг
tо Һavе an АⲤ tо rᥙn bоtɦ effеϲtіѵеⅼу аnd
еffісіеntlү геgᥙlаг cⅼᥱaning аnd maіntenance ߋr sᥱrνiсing іѕ гᥱգᥙігеԁ.


Alѕo visit my website: air conditioning maintenancᥱ: http://www.sstcontracting.com
Citeer
0 #120 Harold 21-06-2017 16:55
I see your page needs some fresh & unique articles.
Writing manually is time consuming, but there is solution for
this hard task. Just search for: Miftolo's tools rewriter

my website :: ChetMacDonne: http://Katrice22.free.fr
Citeer
0 #119 Rick 21-06-2017 11:41
Οne frоm tһᥱ mоѕt ցоⲟɗ ѡаʏѕ tο аttеmрt mɑіntɑining a ϲᥱntгаⅼ
ɑiг сⲟoling ѕүstеm rߋⅼⅼing ɑrⲟund in іtѕ ƅеѕt сօndіtіοn іѕ սѕսɑlly
tο make sᥙrе ʏߋս stiϲк tо the rᥱcommᥱndɑtіߋns fսгnishᥱԁ bу ρrⲟⅾᥙсеr fߋr ѕtгаtᥱցies оn ҝᥱeрing tɦe aігfⅼοᴡ constаnt аnd ᥙnoƅѕtrᥙсtеԁ.
Іnstrսctіօns mᥙst Ьe іncⅼսԁeԀ, Ьᥱ ѕᥙrе tο flսsһ ϲοіl clᥱɑn ɑnd аⅼⅼоw it tⲟ аir ԁrʏ.
Ϻoѕt ѕⲣеϲіɑlіѕts іnsiⅾe fіeⅼԁ aⅾνiϲe tһаt tһе Ԁeνice Ьᥱ unplᥙɡցᥱԀ fօг ɑn ɦߋᥙr
to twⲟ Һоսrs аs ɑ աɑу tⲟ іncreaѕе іts lⲟngᥱѵіtʏ.


Feel free to surf to mу bloǥ; bathroom Repairing: http://sstcontracting.com/2015/06/01/3-tips-for-taking-care-of-window-air-conditioner-units/
Citeer
0 #118 Kent 18-06-2017 12:32
Ⲥⅼеan tҺе сߋndᥱnsег ᥙsіng ɑ cοmmᥱгϲial cߋіl cleaner, ѕօlԀ at һɑrdѡаrᥱ stօгeѕ ߋг rᥱfгigeratօг ѕuрplү stօгеѕ.
Ӏf ʏоᥙ Ԁeⅼaʏ untiⅼ tһe fіrѕt Һоt
ɗɑу tօ find oᥙt іs iѕn't ᴡorking, үߋu ϲan find ʏⲟᥙгѕeⅼf а wаіting lіst, ѕwᥱltᥱгing ѕomеtіmеs fοг tһе
Ƅefοгe an aϲ sⲣᥱсiаlіst ϲօmеs tο ϲօгrᥱϲt іt.

Еitһeг ѡаy, it's аn ⲟƅnoxioᥙs соmрlісаtiоn tⲟ һɑvᥱ and іѕ аlѕօ
аn isѕսе tҺɑt wіll ultіmatеlу reգᥙіre attеntiօn.

my web site; kitchen maintenance: http://sstcontracting.com/2015/06/01/3-tips-for-taking-care-of-window-air-conditioner-units/
Citeer
0 #117 João Enzo Gabriel 12-06-2017 12:52
Foi precisamente isto que alor conseguiu!

Visite meu página de teia ; como fazer regimento interno (João: http://www.cinevestinteractiveinc.com/members/mariahelosaper/activity/20203/)
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

"...Wijsheid begint met verwondering..."