Hoogbegaafd zijn is meer dan alleen een hoog IQ...

                            HBHSBovenstaand schema laat zien dat ik werk vanuit het hele kind. hoogbegaafd zijn is meer dan alleeen hoog IQ. Het anders voelenkomt vaak voort uit de zijnskan waar voelen centraal staat. Intens voelen met intense emoties.

Het onderstaand schema, de ecologie van het hoogbegaafde kind, heb ik ontwikkeld naar aanleiding van mijn jarenlange ervaring rondom werken met en opvoeden van hoogbegaafde kinderen. De omgeving is van grote invloed op het welzijn van het hoogbegaafde kind. En alles staat met elkaar in verbinding. Alles is van invloed op het welzijn, het er mogen zijn, gezien en gehoord voelen. dat geldt natuurlijk voor iedereen. maar soms is het zo nodig het sprcifiek te benoemen voor hoogbegaafde kinderen. 
En dat is mijn missie.

                           3. Ecologie HB kind Beeld De WijsWijzer