Voor het beelddenkende kind

25688344

In het voorjaar van 2010 is het eerste officiële wetenschappelijk onderzoek over het visuele- en verbale leersysteem van mensen afgerond: `Rise and Decline of Verbal and Visuospatial Memory`.

Het onderzoek is gedaan door Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Duke University.

Er zijn 28.000 mensen onderzocht in de leeftijd van 11 tot 80 jaar.Er werd onderzocht hoe zich de geheugencapaciteiten ontwikkelen en hoe de afname van de geheugenfuncties verlopen.

Uit dit wetenschappelijk onderzoek komt onder andere duidelijk naar voren dat het geheugen van mensen vanaf het vierde jaar een voorkeur krijgt voor een van beide systemen: Verbal Memory of Visuospatial Memory; het verbale of het visuele geheugen.

Het onderzoek toont aan dat één van deze systemen dominant is. Deze dominantie geldt voor zowel het korte termijn geheugen als het lange termijn geheugen. Er is dus bij mensen vanaf het vierde jaar een duidelijke voorkeur te onderscheiden voor een van beide geheugensystemen. Hoewel uit het onderzoek naar voren komt dat mensen een voorkeur laten zien in Verbal Memory of Visuospatial Memory, sluit dit niet uit dat er een groep is die in beiden dominant is.

Uit verder onderzoek is gebleken dat deze dominantie voor meer dan 40% erfelijk wordt bepaald.

Wat houdt dit in voor de manier van leren en werken?


Een Beelddenker werkt op inzicht, doorzicht en vanuit het geheel met een voorkeur voor beelden.
Een Taaldenker leert onderdelen op volgorde vanuit de analyse, met een voorkeur voor taal.


Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te komen, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen.

De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit... wat is er aan de hand en waar zit het probleem ? Doordat het begrip beelddenken (nog) niet bij iedere leerkracht of ouder bekend is, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en kunnen er in de loop van de jaren grotere leer- en/of gedragsproblemen ontstaan.  Is uw kind een beelddenker?

 
test beelddenker de wijswijzer
@Tijdschrift ‘Groter Groeien’ september 2011


...en nu in een tekstbestand ...zonder beelden  

1. Kan uw zoon of dochter goed puzzelen?
2. Houdt uw kind veel van de TV en/of spelcomputer?
3. Speelt uw kind graag met constructiespeelgoed zoals Lego e.d.?
4. Heeft uw kind een levendige verbeelding en kan daardoor opgaan in zijn/haar fantasiewereld?
5. Wordt het kind makkelijk afgeleid?
6. Moet u instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?
7. Heeft uw kind laat leren lopen?
8. Wiebelt hij/zij veel?
9. Eerst doen en dan pas denken?
10. Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en in pretparken? (Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken.)
11. Denkt uw kind erg zwart-wit?
12. Is uw kind erg perfectionistisch, faalt het niet graag, is het gevoelig voor kritiek?
13. Wint uw kind graag en is het een slechte verliezer?
14. Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd, zelfs van jaren geleden?
15. Heeft uw kind problemen met het vasthouden van een pen, een slecht handschrift?
16. Heeft uw kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?
17. Heeft uw kind een goed gevoel voor humor, maakt het creatieve woordspelingen?
18. Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft  hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?

Als u 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is uw kind waarschijnlijk een beelddenker.

De meeste ouders herkennen hun kind direct bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. Deze lijst benadrukt met name de drukke kant van beelddenkers. Maar er zijn ook veel beelddenkende kinderen die juist rustig zijn. Ieder kind is anders en uit zich ook anders. 

Voor meer informatie over beelddenkers zie ook de website www.ikleeranders.nl  

beeldenker de wijswijzer

"...Wijsheid begint met verwondering..."