Samen Wijzer, de kracht van Talent


Als een kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig; Kanamori, 2012


SAMEN WIJZER
; begeleiden vanuit Talent en Kracht met de wens van het kind als uitgangspuntHet doel van SAMEN WIJZER is om met de mensen die een kind zelf gekozen heeft, zijn Eigen-Wijze mensen, een praktisch plan te bedenken voor dat wat het kind graag wil bereiken. ruimte voor ontwikkeling
Doordat de Eigen-Wijze mensen voor het kind met elkaar aan de slag gaan, ontstaat er een veilige omgeving. Zowel thuis als op school wordt met elkaar aan hetzelfde doel gewerkt en merkt het kind de ondersteunende rol van zijn Eigen-Wijze mensen. 

Het is belangrijk voor een kind om mensen om zich heen te hebben die zijn inspanningen aanmoedigen en steunen, zijn talenten zien en die het kind willen helpen om dat te doen wat hem alleen nog niet gelukt is. Dit geeft het kind het gevoel dat hij belangrijk is voor de mensen om hem heen en dat hij hen om hulp kan vragen. Dat zijn de ‘Wijze mensen’ die er voor hem zijn.
Het kind ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn leven door die mensen te kiezen die hem kunnen helpen bij het behalen van het gestelde doel.

Bij SAMEN WIJZER wordt uitgegaan van oplossingsgericht werken; er wordt gekeken naar dat wat al goed gaat en waar de positieve energie van de persoon zit.

specialWe starten de voorbereidingen van SAMEN WIJZER dan ook met het maken van een talentenwaaier, samen met het kind.
Talent wordt zichtbaar in die activiteiten die moeiteloos gaan, waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. Het inzetten van talenten wordt dan ook gestimuleerd omdat een kind dat graag doet, er snelle vorderingen gemaakt kunnen worden en dit een fijn gevoel oplevert waardoor het zelfbeeld van het kind een positieve stimulans krijgt.

De Wijze mensen stellen ‘wijze’ vragen aan het kind, waardoor het zelf kan vertellen wat het anders zou willen. Dat bevordert de inzet om de plannetjes die gemaakt worden in ‘De kring van Wijze mensen’ ook uit te voeren, hij heeft ze tenslotte zelf mogen bedenken. De betrokkenheid, het gehoord en gezien worden, is een positieve stimulans voor het kind dat helpt om zijn doel te bereiken en het behaalde doel vast te houden.

Stappenplan SAMEN WIJZER:
  • Aanmelden kind
  • Kennismakingsgesprek kind met (een van) de ouders 
  • Startgesprek ouders
  • Intake met de gekozen ‘WIJZE ‘mensen( kan telefonisch)
  • SAMEN WIJZER; de kring van Wijze mensen
  • Doen wat werkt; plannetjes uitvoeren
  • Evaluatie ‘SAMEN WIJZER’
Kijken door de wijze ogen van je kind. Een ouder vertelt. Volg deze link voor de reactie
Klik hier voor de folder in PDF (een nieuw venster wordt geopend).

"...Wijsheid begint met verwondering..."