Intervisie

Met inbreng van een eigen casus helpt De WijsWijzer een werkgroep of het team bij het formuleren van de leervraag en het vinden van het antwoord.

De vraagsteller is de eigen expert in het beantwoorden van zijn vraag -> het gaat erom dat hij de juiste vragen aangereikt krijgt.
Die rol is de verantwoording van de trainer die het team begeleid tijdens de intervisie. Er wordt volgens de stappen van de  KIJKWIJZER dieper ingegaan op de problematiek van de vragen steller.

Het doel van de intervisie is het aanreiken van reflectiemogelijkheden zodat de deelnemer niet alleen het antwoord op zijn casus heeft, maar ook de vaardigheid om in soortgelijke casussen zelf de vraag en het antwoord te vinden.
 

 

"...Wijsheid begint met verwondering..."