Het LeerPlein, onderwijsarrangement en ontmoetingsplek voor talenten

Het LeerPlein is een nieuw ontwikkelde leeromgeving, naar een concept van De WijsWijzer.

flyer leerplein de wijswijzer

Het LeerPlein biedt een ontmoetingsplaats voor talenten, waar de (hoog)begaafde leerling taken aanpakt die zijn gericht op zelfverantwoordelijk leren binnen sociale context van zijn directe leeromgeving. Er wordt zelfstandig gewerkt en een beroep gedaan op metacognitieve vaardigheden.

Het uiteindelijke doel is een brede, uitdagende en verantwoorde ontdek -, doe – en ontmoetingsplek voor de getalenteerde en (hoog)begaafde leerling. Leerlingen met gedeelde interesses worden gestimuleerd elkaar op het LeerPlein te ontmoeten.

De talenten van de verschillende teamleden worden ingezet om van het LeerPlein een geïntegreerde plaats te maken die past in de visie van de school en waar tegemoet gekomen wordt aan de educatieve behoeften van de begaafde leerling, zowel didactisch als pedagogisch. 

Het creëren van een dergelijk leeromgeving gaat natuurlijk niet vanzelf. We organiseren regelmatig workshops waarin u leert hoe u daar handen en voeten aan kunt geven. 

Klik hier voor meer informatie over de workshop Het Leerplein.