Plusklas & Peergroep

Een manier om het onderwijs aan de (hoog)begaafde leerling vorm te geven is door middel van Plusklassen & peergroeponderwijs. Maar dat gaat niet vanzelf!

De plusklas vervangt maar voor een deel het structurele onderwijsaanbod in de eigen groep. Dat vereist planmatig handelen; uw visie op onderwijs aan de begaafde leerling moet vertaald worden binnen de grenzen van passend onderwijs en de mogelijkheden van uw organisatie.

Als u een plusklas overweegt komt er een grote hoeveelheid keuzes op u af. Die vragen hebben niet alleen betrekking op de organisatie, maar ook op het aanbod en de selectie van de leerlingen. 

Wilt u het in uw eigen school of bovenschools, welke kinderen komen in aanmerking, hoe worden ouders en leerkrachten betrokken, welke leerlijn gaan we volgen. En dat zijn nog maar een paar van de vragen die u moet gaan beantwoorden.

De WijsWijzer staat u graag bij. We kunnen u helpen bij het opstellen van een zorg- en leerplan, bij de opzet en begeleiding van de plusklassen, peergroeponderwijs, en van uw team. Toegesneden op uw situatie. Want zoals er geen kind hetzelfde is, zo geldt dat ook voor een school.

Een goede start van een plusklas zorgt voor vertrouwen bij de kinderen en de ouders. En die zijn daar enorm bij gebaat. U zult deze leerlingen zien opbloeien, leerkrachten zullen merken dat ze meer ontspannen en zich sociaal beter gaat mengen onder klasgenootjes. Dit resultaat zal een positieve uitwerking hebben op sfeer van de hele groep en dus op uw hele school.

Tijdens het PPLUSKLAS TRAINING & COACHING traject schrijft u, samen met “De WijsWijzer”, een beknopt zorg- en leerplan voor het plusklasonderwijs binnen uw organisatie.
* U legt vast wat het doel van de groep is, welke leerlingen kunnen deelnemen en in grote lijnen de leerlijnen die gevolgd gaan worden.
* U beschrijft de organisatievorm die binnen uw schoolidentiteit past, de haalbare begeleidingsvormen, de rapportagevorm en de mogelijke rollen en functies van de plusgroep en haar begeleiders.
* U beschrijft voor uw school de onderwijskundige, pedagogische en organisatorische kansen waarbinnen de plusgroep kan gaan draaien.
* U neemt deel aan de 5 coachingsbijeenkomsten, waarbij wordt uitgegaan van uw persoonlijke leervragen, waarop u feedback ontvangt.
* Tijdens de vijfde coachingsbijeenkomst verzorgt u een presentatie over uw eigen project.
* Na afloop is de presentatie kant en klaar om aan collega’s en ouders te presenteren. Daarmee heeft u een waardevol document in handen voor de PR van uw school en voor de promotie van uw plusklas binnen uw eigen school of samenwerkingsverband.

HET TRAJECT BESTAAT UIT:
* Scholing over het schrijven van een zorg - en leerplan. Dit onderdeel neemt 2 volledige werkdagen in beslag.
->De eerste dag hebben we het over: selectie van leerlingen, organisatievormen en randvoorwaarden.
->De tweede dag wordt gevuld met: leerlijnen&leermiddelen, rapportage, aanvullende rollen en functies.
* Coaching tijdens vijf bijeenkomsten van 3 uur. U implementeert uw plan, u krijgt feedback en we werken naar de antwoorden op uw persoonlijke leervragen en die van de groep.

KOSTEN:
De kosten per werkgroep/ plusklasproject van maximaal 3 personen bedragen € 3750,- bij open inschrijving op een vaste locatie. (Elst -Utrecht)
Bij deelname van minimaal 3 en maximaal 5 scholen binnen uw eigen stichting zijn de kosten per werkgroep van maximaal 3 personen €2750,- en verzorgen we het traject op uw locatie.
De kosten omvatten: de kosten voor alle bijeenkomsten (2 hele dagen en 5 middagen),cursusmateriaal en e-coaching/feedback op het zorg- en beleidsplan.

STUDIELAST:
De studielast is onderverdeeld in contact-uren, literatuurstudie en uren in uw eigen praktijk i.v.m de voorbereiding en uitvoering van de gemaakte plannen voor uw plusklas.

DATA:
Twee scholingsdagen: 24-02  en 01-04 2015: Tijd: 09.00- 16.00 uur
Coachingsmiddagen: Allen op de woensdagmiddag in 2015: in overleg met de cursisten.

Locatie: 
Locatie van de trainingen is Elst. ( Utrecht)
Alle rust en ruimte die je je maar kunt wensen. Heerlijk om in de pauzes even buiten te kunnen zijn en je werkopdrachten lekker aan de grote houten buitentafel te kunnen maken; samen of alleen.

Binnen een lichte ruimte die uitnodigt tot samenwerken, gesprek en het uitvoeren van de werkopdrachten buiten de groepstafels om. De lunch is zeer smaakvol en wordt verzorgd op basis van biologisch geteelde ingrediënten.


DSCN5079        DSCN5082

De WijsWijzer kan op veel gebieden ondersteuning bieden als het gaat om getalenteerde en (hoog)begaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten. We staan u ook bij in het schrijven van beleid en begeleiden ook (individuele) leerkrachten, leerlingen en ouders.

Ga direct door naar de pagina van Kind & Ouder of Onderwijs voor nog meer informatie.

Klik hier voor het inschrijfformulier

"...Waaruit haal jij je Wijsheid?..."