...de persoon achter De WijsWijzer? Dat is Marianne Rietveld


Specialist in hoogbegaafdheid en werkend vanuit het hart. En daarmee maakt ze een wezenlijk verschil. Marianne werkt in haar praktijk als Kindertalentenfluisteraar, coach, trainer, begeleider en adviseurvoor schoolteams, ouders en kinderen.

Als deskundige is ze onderdeel van expertmeetings geweest waarin het ministerie van onderwijs wordt geadviseerd en ze is aan verschillende HBO-opleidingen verbonden geweest als specialist hoogbegaafdheid. Ze stelt opleidingen samen, instrueert en begeleidt leerkrachten, schrijft begaafdenbeleid samen met scholen, is gespecialiseerd in het opzetten van plusklassen of LeerPleinen, maar richt zich ook op de begeleiding van ouders en kinderen en ook jongvolwassenen die worstelen met hun ‘anders zijn’. Altijd vanuit het hart waarbij de vraag 'Wat heb jij nodig..' centraal staat.

Marianne is in het onderwijs en in haar gezin in aanraking gekomen met hoogbegaafdheid en heeft zich bekwaamd om alle aspecten van hoogbegaafdheid te kunnen doorgronden. Ze zag een groep kinderen met een behoefte aan extra zorg en aandacht waar ze zich voor in wilde zetten.

In het winternummer 2015 van Gifted @248 (waar Marianne regelmatig voor schrijft) is een interview te lezen.

Interview Marianne Gifted Winter 2015 

HetLeerPleinis een door Marianne ontwikkeld breed onderwijsarrangement voor de (hoog-)begaafde leerlingen in de gehele basisschool

Marianne verzorgt, als enige in Nederland, een Blij Met MIJ!HB training, speciaal voor Hoogbegaafde kinderen en hun ouders.
https://dewijswijzer.nl/kind-en-ouder/blij-met-mij

Als Kindertalentenfluisteraar weet ze als geen ander de talenten die onder het gedrag van het kind zitten feilloos te benoemen. Dat zorgt voor veerkracht en blijft een bijzondere ervaring om kinderen op deze manier in hun kracht te zetten. Het luisterend oor, de authentieke houding en het voelen van deze kinderen maakt haar een veilige haven waar kinderen zich gezien en gehoord voelen en veel met haar delen.


Marianne Giraffe

"...Wijsheid is levenservaring, door jezelf opgedaan of geleerd van anderen..."