...de persoon achter De WijsWijzer? Dat is Marianne Rietveld

 
Specialist in hoogbegaafdheid en werkend vanuit het hart. En daarmee maakt ze een wezenlijk verschil. Marianne werkt in haar praktijk als coach, trainer, begeleider en adviseur voor schoolteams, ouders en kinderen.

Als deskundige is ze onderdeel van expertmeetings geweest waarin het ministerie van onderwijs wordt geadviseerd en ze is aan verschillende HBO-opleidingen verbonden geweest als specialist hoogbegaafdheid. Ze stelt opleidingen samen, instrueert en begeleidt leerkrachten, schrijft begaafdenbeleid samen met scholen, is gespecialiseerd in het opzetten van plusklassen of LeerPleinen, maar richt zich ook op de begeleiding van ouders en kinderen en ook jongvolwassenen die worstelen met hun ‘anders zijn’. Altijd vanuit het hart waarbij de vraag 'Wat heb jij nodig..' centraal staat.

Marianne is in het onderwijs en in haar gezin in aanraking gekomen met hoogbegaafdheid en heeft zich bekwaamd om alle aspecten van hoogbegaafdheid te kunnen doorgronden. Ze zag een groep kinderen met een behoefte aan extra zorg en aandacht waar ze zich voor in wilde zetten.

In het winternummer 2015 van Gifted @248 (waar Marianne regelmatig voor schrijft) is een interview te lezen.

Interview Marianne Gifted Winter 2015


Het LeerPlein is een door Marianne ontwikkeld breed onderwijsarrangement voor de (hoog-)begaafde leerlingen in de gehele basisschool.

Marianne is  gecertificeerd coach voor de “Ik leer anders “methode. Een leermethode voor de beelddenkende leering.

Het coachen en begeleiden van de hoogbegaafde leerling, rekening houdend met de specifieke leer -en persoonlijkheidseigenschappen van de hoogbegaafde leerling is voor haar een bijzondere ervaring, ook nu nog.

De Ik Ben Ik training is een door haar ontwikkelde ik versterkende training voor de hoogbegaafde leerling.

 

"...Wijsheid is levenservaring, door jezelf opgedaan of geleerd van anderen..."