Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De tijd van wennen aan elkaar is weer aangebroken voor de leerling en de leerkracht. De regels, de nieuwe tafelgroepjes, de nieuwe omgeving van de klas, altijd een mooi begin van iets nieuws. 

Dat is een van de grote voordelen van werken in het onderwijs. Na een lange zomervakantie kun je weer fris opnieuw beginnen. Soms met een nieuwe groep, soms ga je met de groep mee, maar over het algemeen is er wel iets veranderd bij de start van het nieuwe schooljaar.
Als leerkracht heb ik daar 27 jaar lang zelf ook van genoten. Alle nieuwe potloden, gummetjes en schriften weer keurig in het gelid, wachtend op de kinderhandjes die er mee aan de slag zullen gaan. Heerlijk.

Nu ik zo’n 8 jaar als zelfstandig specialist hoogbegaafdheid & talentontwikkeling in het onderwijs werkzaam ben, en dus overgegaan ben naar de meer begeleidende en opleidende rol, is dit een van de momentjes waar ik soms met weemoed op terug kijk en die ik eerlijk gezegd soms best wel mis. Maar daarvoor in de plaats zijn weer vele andere mooie momenten gekomen.
In mijn vorige blog heb ik in het kort een coaching sessie beschreven van een leerling uit groep 8. Vandaag wil ik een combinatie maken van ervaringen met mijn cliëntjes, een stukje theorie en mijn dagelijkse praktijk eromheen. Een mooie combi.
Vervroegde doorstroming: Dit onderwerp is in de laatste twee nieuwsbrieven ook aan de orde gesteld. Voor de zomervakantie ging het hoofdzakelijk over de leerling en de laatste nieuwsbrief, net verstuurd aan het begin van het nieuwe schooljaar, ging vooral over de nazorg en de leerkracht.

Halverwege het vorige schooljaar kwamen ouders bij mij met de vraag of ik iets kon betekenen voor hun zoon, voor henzelf als ouders en voor de leerkracht en misschien wel de hele school. Dat was een, wat je noemt, samengestelde hulpvraag.
We hebben een afspraak gemaakt en in kaart gebracht waar de hulpvraag lag, wie wat nodig zou hebben en wat mijn rol daarin zou kunnen zijn.


 De casus:

De leerling: groep 6, verveelt zich en wil graag een klas overslaan, naar groep 8 dus!
Ouders: zien dat hun zoon zich verveelt, krijgen geen gehoor bij school en willen graag laten onderzoeken of de wens van hun zoon een haalbare actie zou kunnen zijn.
Leerkracht : volgens de ouders had de leerkracht feiten nodig om te zien dat zoonlief een groep zou kunnen overslaan.
School: de hoop van de ouders was dat school iets zou doen als er een rapport zou liggen waaruit zou blijken dat de wens van de leerling een reële en haalbare wens was.
In de praktijk maak ik regelmatig gebruik van het DHH en ik heb de ouders voorgesteld om met behulp van dat instrument hun zoon ‘in kaart te brengen’. Daarvoor is de input van ouders, school en leerling nodig om uiteindelijk tot een conclusie te kunnen komen. Een nauwkeurig uit te voeren traject dat zeker twee maanden kan duren.
Tegen het einde van hde twee maanden waren alle gegevens ingevoerd; de leerling was doorgetoetst door mij om te kijken waar zijn didactisch niveau lag. Alles was in kaart gebracht, een cadeautje voor de school van de ouders. Ouders en leerkracht hadden de vragenlijsten ingevuld en aan mij de mooie taak om met een deskundig oog ,gericht op hoogbegaafdheid, alle gegevens bij elkaar te leggen en een gesprek voor te bereiden voor alle partijen waarin mijn bevindingen gedeeld en besproken konden worden.
Voor mij was het diagnostisch gesprek met de leerling naar aanleiding van de door hem ingevulde vragenlijst een goede graadmeter. De ouders hadden er zelfs individuele sessies voor over om dat gedeelte door mij te laten verzorgen. Wat fijn! Want zo introvert als de leerling aan mij was doorgegeven, zo leuk en open waren de sessies waarin hij al snel doorhad dat gewenste antwoorden niet geaccepteerd werden. Zodra hij voelde dat het veilig was kwamen de antwoorden ook vanuit zijn gevoel en zijn beleving. Niks introvert…Open  en bevlogen ! Analyserend liepen we de vragen door. Een ding was duidelijk en herhaalde zich steeds weer: ik wil naar groep 8 want ik weet bijna alles van groep 7 en heb daar niets meer te leren .Hij was duidelijk, zag voor zich hoe zich dat zou gaan organiseren en had er het volste vertrouwen in dat hij nog maar één jaar op deze school hoefde te zijn en dan……
Tot zover een inkijkje in een casus.

De leerling start dit schooljaar in groep 8. We lopen het traject van twee leerstofjaren in één want er was wel degelijk nog wat te leren uit de stof van groep 7.
Wat ging eraan vooraf?
Een leerkracht die het lastig vindt deze leerling een groep over te laten slaan en een school die daar geen duidelijk beleid over heeft en huiverig was.
Wat maakt een school en leerkracht huiverig voor deze stap? Waarom zou deze leerling nog wel in groep 7 moeten blijven als we een lerend uitgangspunt hebben voor iedere leerling? Want dat willen we toch, elke dag iets nieuws leren op school? Wat maakt dat daar dan voor de slimme kids een uitzondering op gemaakt wordt? Als je al twee jaar een score op M8 haalt en je bent nu halverwege groep 7 klaar met de stof van groep 8, wat moet je dan nog meer laten zien op, in dit geval, rekenen?
Ik voel de angst van de leerkracht, de directie en het team. Wat als het fout gaat?

Vervroegde doorstroming: Zowel op cognitief als op sociaal vlak zijn er steeds weer positieve resultaten en ervaringen te zien (op korte èn op lange termijn). Vertrouwen is  ook hier een sleutelwoord.

Waar is ons vertrouwen in de leerling, waar ben je bang voor ? In de nieuwsbrief van september heb ik wat angsten omschreven en daar een korte reactie op gegeven.
Is het niet zo dat als we loslaten en de leerling het vertrouwen geven dat hij zijn eigen leerlijn best wel kan bewaken, de leerling juist actief en zuiver aan het werk gaat?
Is het niet zo dat als we de leerling iets te leren hebben, hij vanzelf zijn nieuwsgierigheid weer terug krijgt?
Is het niet zo dat als we de leerling een veilig pedagogisch klimaat geven, hij fouten durft te maken?
Is het niet zo dat als er een evaluatie op het proces gegeven wordt, de leerling zicht krijgt in zijn eigen handelen en zijn manier van leren?
Is het niet zo dat we dat juist van de leerling vragen: zelfverantwoordelijk leren (& leven)? Is het niet zo dat we dat nu juist zo vaak tegen de HB leerling zeggen: je kan het toch zelf wel oplossen?
Is het niet zo……
Is het niet zo dat als we de leerling met niemand dan alleen zichzelf vergelijken, hij kan worden wie hij is en kan laten zien wat hij te leren heeft?
Is DAT niet de boodschap van iedere leerkracht naar alle leerlingen? Laat mij zien wie je bent en vertel mij wat jij nodig hebt.

Waarom verwachten we dan van een hoogbegaafde leerling dat hij dat helemaal alleen kan en daar niemand voor nodig heeft? Want dat is wat de introverte leerling uit de casus aan mij doorgaf: Ik weet soms niet hoe het moet maar durf het niet te vragen want dan denkt ze dat ik dom ben en mag ik zeker niet naar groep 8. 'Ik durf geen antwoord te geven als ze een vraag stelt bij een klassikale les als ik niet zeker weet dat ik 100% goed zit met het antwoord.' Ben je dan introvert of ben je gewoon bang dat je fouten gaat maken en dat je dan niet gezien wordt als wie je bent? Een heerlijk slim kind met zijn eigen talenten en onzekerheden die af en toe een schouderklopje nodig heeft, een evaluatie op het proces en een aai over z`n bol met de woorden: ik zie dat je hier erg je best voor hebt gedaan. Fijn!

Dat heeft een slimme leerling nodig en dat heeft deze ‘introverte’ leerling ook nodig.
We gaan aan de slag en vertrouwen erop dat ook de leerkracht hulp inroept en onzekerheden durft te benoemen als het even niet gaat zoals verwacht.

Want pas dan zijn we op weg naar zelfverantwoordelijk leren & leven…leerkracht & leerling.

 

You have no rights to post comments

"...Wijsheid begint met verwondering..."