11102782 651637338297782 1537918496778985525 n
Vervroegde doorstroming ...En de onzekerheden van de leerkracht

Wat vraagt het van jou, de nieuwe leerkracht, als er een vervroegde doorstromer in jouw groep komt?

In mijn vorige blog heb ik uitvoerig stilgestaan bij het proces dat voorafgaat aan de beslissing om de leerling leertijdverkorting aan te bieden.

Bij de voorbereiding naar de overstap hoop ik dat er ook stilgestaan is bij de vraag wat de ontvangende leerkracht nodig heeft om deze nieuwe leerling, die niet in zijn groepsplan past, te kunnen begeleiden.

De onzekerheden van de leerkracht:
Ik hoor vaak dat de leerkracht ‘bang’ is dat deze leerling misschien:
* moeite zal krijgen met de lesstof en zichzelf;
* ’strategieën aanleert die niet passen bij mijn beleving van een goede strategie’;
* ‘me iets vraagt waar ik het antwoord niet op weet?’
* of: ‘wat als blijkt dat hij het’ sociaal emotioneel toch niet aankan?’
* ‘ik ben bang dat er kennishiaten ontstaan waar ik op afgerekend word;’
Maar ook:
* ’wat moet ik met de vervroegd doorgestroomde kleuter; zijn motoriek laat niet toe dat hij mee kan met de rest van groep 3.’
* ‘wie zegt mij dat hij in deze groep zijn werk wel op tijd af heeft, in tegenstelling tot zijn werktempo in de vorige groep?’
* ‘wat geef ik hem als hij het extra werk iedere keer zo snel af heeft?’
* ‘moet hij niet eerst zijn sociale vaardigheden in de huidige groep laten zien voor we hem laten doorstromen naar een hogere groep met oudere leerlingen?’
* ‘gelukkig gebeurt dat maar één keer per jaar, na de zomervakantie, zo’n slimme leerling toevoegen aan mijn groep.’


Een ontvangende leerkracht die al deze ‘bezwaren’ aandraagt wordt soms als een ‘zeur‘ gezien of iemand die altijd moeilijk doet. Soms wordt er gezegd dat ‘hij het wel niet zal willen’.
Wat jammer dat er zo tegen een vragende leerkracht aangekeken wordt. Ik omarm deze vragende leerkracht met heel mijn hart.

Deze leerkracht is serieus en durft uit te komen voor zijn onzekerheden met betrekking tot de begeleiding van deze nieuwe leerling.
Neem de tijd om naar deze leerkracht te luisteren, geef tijd om met zijn onzekerheden om te kunnen gaan.


De onzekerheden die hierboven beschreven staan zal ik hieronder onder de loep nemen. Het is een begin in de manier van kijken naar een ‘probleem’ dat misschien helemaal geen probleem is, als het bespreekbaar is.

Als de vragende leerkracht serieus genomen wordt, komt het met de begeleiding van de leerling ook wel goed. De onzekerheden van de leerkracht zijn vaak een afspiegeling van de onzekerheden van de leerling. Over de leerling heb ik het in mijn vorige blog al gehad dus die laten we hier buiten beschouwing.


Om met de eerste onzekerheid te beginnen:
*Moeite met leren: dat is eigenlijk precies waar je de leerling wilt hebben: in de lerende modus en dat betekent inspanning leveren voor een taak. Dat is dus juist een positieve ontwikkeling.
Wat is de definitie van een  goede strategie? Hij zal graag zijn creatief oplossend vermogen gebruiken en jou als leerkracht verbazen met zijn gekozen strategie. Wat is goed en wat is fout? Kan jij openstaan voor dit talent van de leerling? Weet je hoe je ermee om zou kúnnen gaan?
Het  antwoord niet weten: daar kan ik kort over zijn. Je hoeft als leerkracht niet alles te weten. Dat verwacht niemand van je.
Wat laat het kind zien waardoor jij denkt dat hij het *sociaal emotioneel niet aan kan? Vraag de leerling wat hij nodig heeft! Hij weet het antwoord vaak heel goed.
*Kennishiaten: is dit een risico van vervroegde doorstroming of was dit risico er ook, of juist als de leerling niet vervroegd zou zijn doorstroomd?
Laat *motoriek nooit een reden zijn om een kleuter niet vervroegd te laten doorstromen. Er is vast ruimte binnen de tijd waarin de groep nieuwe lesstof oefent die extra ingezet worden voor het oefenen van de motoriek. Denk ook hier oplossingsgericht.
*Werktempo: waardoor liet de leerling in de vorige groep een laag werktempo zien? Lag het werk in de lijn van iets nieuws leren of was het alleen maar herhalen?
*Werk snel af: als de leerling de gelegenheid krijgt zijn talenten te gebruiken, dus open opdrachten met een duidelijk leerdoel krijgt, zal hij niet snel klaar zijn met zijn taak. Dit in tegenstelling tot het werkboekje met de kopietjes.
*Sociale vaardigheden: wat wil je van de leerling zien en waarom laat de leerling jou dat niet zien?
*Eén keer per jaar: waarom moet een leerling wachten met doorstromen als het onderzoek al in oktober laat zien dat deze leerling eigenlijk een jaar kan overslaan?

 
De antwoorden op bovenstaande onzekerheden zullen altijd verweven zijn met de antwoorden op deze twee vragen voordat er over gegaan wordt tot vervroegde doorstroming, namelijk: 

1. Wat zouden de effecten op de leerling kunnen zijn als hij in zijn huidige groep blijft,
2. Wat zouden de effecten kunnen zijn als de leerling eerder naar een hogere groep gaat.
Zodra deze twee vragen beantwoord zijn zal je de ‘onzekerheden’ van de leerkracht om kunnen zetten in doelen waaraan gewerkt gaat worden. Want is dat niet wat we allemaal willen? Concrete doelen waar je aan kunt werken, binnen de mogelijkheden van de leerkracht, het kind en de ouders!
Dat is nazorg; concreet maken wat je gaat doen, onzekerheden benoemen en omzetten in hulpbronnen om er een succes van te maken.

Zullen we vervroegde doorstroming dan in kunnen gaan zetten vanuit een positieve gedachte passend binnen de groeimindset?
Klik hier voor de PDF van dit artikel.

                                                beste  vs beter

You have no rights to post comments

"...Wijsheid begint met verwondering..."