Voor sommige vragen heb je graag de inbreng van een deskundige om tot een goed antwoord te komen. Ook als het gaat om leervragen. Bij vragen op het gebied van hoogbegaafdheid, talentontwikkeling of het structureel inzetten van positief waarderend taalgebruik, kan de WijsWijzer helpen.

Met inbreng van een eigen casus helpen we een werkgroep of team bij het formuleren van de leervraag, en het vinden van het antwoord. We helpen zoeken naar de vraag achter de vraag en denken kritisch mee met kennis van zaken.

De WijsWijzer heeft specifiek voor intervisie de Intervisie-KijkWijzers ontwikkeld. Een tool die helpt bij stapsgewijs dieper in te gaan op de problematiek van de vragensteller.

Bijkomend voordeel van de intervisie is dat de eigen vaardigheden bij het oplossen van cases worden aangescherpt. Bij soortgelijke casuïstiek kan daarna veelal zonder hulp van buiten worden gehandeld.

Neem gerust contact op om te horen wat de mogelijkheden voor jouw situatie zijn.

De WijsWijzer is erkend door het CRKBO waardoor onze diensten voor onderwijsinstellingen volgens de Europese btw-richtlijn zijn vrijgesteld van btw. Voor diensten aan andere organisaties is btw verschuldigd.

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28