“…Een liefhebbend hart is de meest waarachtige wijsheid…”

Mijn kind is hoogbegaafd

Mijn kind is pienter, soms wel érg pienter. Het lijkt niet voldoende te hebben aan wat er geboden wordt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het krijgt wat het nodig heeft, thuis en op school?

Hoogbegaafde kinderen ervaren de wereld en de dingen daarin anders dan andere kinderen. Het herkent zich daardoor niet snel in de meeste leeftijdsgenoten en heeft vaak andere verwachtingen van de omgeving.

Je anders voelen kan van invloed zijn op het gedrag dat je laat zien. Sommige kinderen zullen gedrag vertonen, waarvan je als ouder soms voelt dat het niet ‘echt’ is. Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen is niet altijd even makkelijk. Soms zelf ronduit lastig.

Gedrag thuis en op school kan enorm verschillend zijn en het kind kan zich daardoor niet gezien weten, zowel thuis als bij de leerkrachten. Een hoogbegaafd kind is ook een heel gevoelig kind. Dat wordt niet altijd zo door de omgeving gezien en begrepen.

Als ouder voel je wellicht de behoefte om eens in alle openheid van gedachten te wisselen met een deskundige. De WijsWijzer biedt altijd een luisterend oor. Zonder oordeel, deskundig en positief. Wij kijken achter het gedrag.

We hebben verschillende manieren om je verder te helpen.

Coaching

In een aantal gesprekken onderzoeken we waar de problemen en de hulpvraag liggen. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring helpen we met het verkrijgen van inzicht in gedrag. We plakken geen pleisters, maar gaan op zoek naar welke overtuiging dit gedrag veroorzaakt.

Een pleister plakken helpt alleen vandaag, inzicht in de oorzaken helpt langdurig. Samen kijken we naar concrete oplossingen, praktische adviezen en desgewenste ondersteuning.

  • Waar komt die machtsstrijd vandaan?
  • Waarom lukt het niet om op tijd klaar te zijn voor school?
  • Waarom is mijn kind zo snel van slag of boos?
  • Waarom kan mijn kind zijn huiswerk niet plannen en maken?
  • Hoe werkt het brein van mijn kind, ik begrijp het niet?

Gesprekken

Het is belangrijk om een vraag van verschillende kanten te bekijken. Hoe ziet het kind de situatie, hoe kijken de ouders ernaar. De start is een gesprek met het kind alleen, gevolgd door een gesprek met de ouders. Samen formuleren we een hulpvraag, waarbij de vraag van het kind altijd voorop staat.

Tijdens de coronaperiode hebben we gekozen voor wandelcoaching. Met de benodigde maatregelen vindt het traject plaats in een ontspannen en natuurlijke omgeving.

Gewoonlijk volgt er na de start een serie van drie gesprekken met het kind en daarna een gesprek met de ouders samen. Tussendoor kijken we steeds samen waar we staan, wat er al lukt en waar andere behoeftes zijn ontstaan die aandacht vragen.

Hierna kijken we samen of er nog eenzelfde gespreksronde volgt. Veel trajecten bestaan uit twee van deze rondes.

Het laatste kwartier van ieder kindgesprek is samen met een ouder. We bespreken kort de mindmap die gemaakt is en kijken of de stapjes en afspraken waar het kind om vraagt, ook passen en haalbaar zijn binnen het gezin. Zo volgen we een pad dat door alle partijen wordt ondersteund.

Tijdens ieder gesprek met het kind werken we aan een mindmap, die we daarna met de ouders bespreken. De taal in de mindmap is de taal van het kind. Met behulp hiervan kan het gesprek thuis naadloos worden voortgezet.

Bij het bespreken van de mindmap met de ouders zal het kind ‘als vanzelf’ vertellen over het tot stand komen ervan. Hierdoor maken de ouders direct en intensief onderdeel uit van deze ontwikkeling van het kind.

Hoe is de vergoeding geregeld?

Het eerste telefonisch consult is gratis en vrijblijvend. Daarna start het begeleidingstraject. Het eerste onderdeel daarvan, het kennismakings- of intakegesprek, vindt normaal gesproken plaats in de praktijk in Beusichem. Vanwege de coronamaatregelen houden we dit gesprek al wandelend buiten. Met de ouders spreken we na via Zoom of Skype. Dit gesprek is onderdeel van het begeleidingstraject en is een betaald consult.

Consulten kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die niet worden nagekomen of op een later tijdstip worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Oudercursus ‘Een huis vol hoogbegaafdheid’

De WijsWijzer verzorgt regelmatig de oudercursus ‘Een huis vol hoogbegaafdheid’. Een cursus waarin je leert waarom het opvoeden van een hoogbegaafd kind zo anders is en waarin je tips krijgt en ervaringen met andere ouders deelt. Lees hieronder hoe andere ouders die de cursus al hebben gevolgd, dit hebben ervaren of klik hier om hun ingevulde evaluatieformulieren in te zien.

De bijeenkomsten waren prettig, veilig en gezellig. Ik zou deze cursus zeker aanbevelen aan andere ouders. Marianne en andere ouders, bedankt voor de veilige omgeving, de herkenning, de ondersteuning en openheid.

Tamara, ouder

De cursus heeft volledig aan mijn verwachtingen voldaan. De sfeer tijdens de bijeenkomsten vond ik plezierig, open en veilig. Er was voldoende ruimte voor eigen inbreng.
Marianne, bedankt voor je enthousiasme en betrokkenheid!

Mirjam, ouder
Ik wilde meer kennis van HB in relatie tot onze kinderen en handvatten in de opvoeding. Aan die verwachting is in hoge mate voldaan. Er was een open, fijne sfeer en ruimte voor ieders eigenheid. Ik voelde me gewaardeerd en er werd naar me geluisterd.
Marieke, ouder

Heel fijne, warme en begripvolle bijeenkomsten, met een veilige sfeer. Verslavende dosis positiviteit.

Nienke, ouder
Tijdens de bijeenkomsten voelde ik me welkom, uitgenodigd en gewaardeerd. Er heerste een passende, prettige sfeer.
Maarten, ouder
Mooie mix tussen aandacht voor persoonlijkheid van het kind en de invloed van je eigen persoonlijkheid daarop. Fijn moment van actieve reflectie.
Pim, ouder

Neem ook eens een kijkje op mijn blog voor meer informatie rondom hoogbegaafdheid.

Ik ben 9 specialist De WijsWijzer

Trainingen & workshops