“…Mijn hersencellen juichen, omdat ik iets nieuws heb geleerd!…”

Ik ben hoogbegaafd

Het feit dat je hoogbegaafd bent, is niet altijd fijn. Je hebt moeite met jezelf en de wereld om je heen. Je voelt je ‘anders’, maar je weet niet precies waarom. De druk om te moeten presteren is groot, je bent immers ‘slim’. Een positievere kijk op zichzelf en op de wereld zou enorm helpen.

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich anders dan andere kinderen. Sommige kinderen zijn verdrietig of eenzaam, anderen zijn boos. Ze zouden zich graag gezien, gehoord en begrepen voelen. En ze begrijpen maar niet waarom dat niet lukt.

De WijsWijzer biedt verschillende programma’s aan om kinderen te begeleiden. Om meer ontspannen en positiever in het leven te staan. En om hun talenten te leren herkennen en gebruiken. Om hun grenzen aan te geven. En om hun veerkracht en zelfvertrouwen te versterken. Dit kan door middel van groepstrainingen. Andere kinderen tegenkomen die hetzelfde meemaken en merken dat ze niet de enige zijn. Dat alleen al is vaak een hele opluchting. Maar een individueel traject is ook mogelijk. Soms kan een combinatie daarvan heel fijn zijn.

Groepstraining

In een aantal bijeenkomsten in een groep, leren kinderen hun mogelijkheden en gevoelens op waarde te schatten. We helpen ze problemen te beredeneerden uitdagingen aan te gaan. We stellen de talenten van de kinderen centraal om zo veerkracht en zelfvertrouwen te versterken.

Er is gekozen voor een groepsaanpak omdat kinderen van elkaar kunnen leren en zo ervaren dat ze niet als enige worstelen met bepaalde problemen. Het leereffect hiervan blijkt het grootst.

Hoewel het een groepstraining is, is er ook ruimte voor individuele vragen. Deze kunnen, indien passend binnen het programma, tijdens de training aan bod komen. Op het inschrijfformulier is ruimte voor specifieke aandachtspunten.

Als het kind nog niet bekend is bij de WijsWijzer is er voorafgaand aan de training een kennismaking met het kind om te zien of het tot de doelgroep behoort. Zo weten we zeker dat ze zich tijdens de training verbonden voelen met elkaar. De kosten voor deze sessie vallen buiten de training en worden apart gefactureerd.

Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Samen werken jullie aan het versterken van dat zelfbeeld, van binnenuit. De kind-trainingen omvatten daarom ook altijd ouderavonden en persoonlijk telefonisch contact.

Coaching

Het is belangrijk om een vraag van verschillende kanten te bekijken. Hoe ziet het kind de situatie, hoe kijken de ouders ernaar. De start is een gesprek met het kind alleen, gevolgd door een gesprek met de ouders. Samen formuleren we een hulpvraag, waarbij de vraag van het kind altijd voorop staat.

Tijdens de coronaperiode hebben we gekozen voor wandelcoaching. Met de benodigde maatregelen vindt het traject plaats in een ontspannen en natuurlijke omgeving.

Gewoonlijk volgt er na de start een serie van drie gesprekken met het kind en daarna een gesprek met kind en ouders samen. Tussendoor kijken we steeds samen waar we staan, wat er al lukt en waar andere behoeftes zijn ontstaan die aandacht vragen.

Hierna kijken we samen of er nog eenzelfde gespreksronde volgt. Veel trajecten bestaan uit twee van deze rondes.

Het laatste kwartier van ieder kindgesprek is samen met een ouder. We bespreken kort de mindmap die gemaakt is en kijken of de stapjes en afspraken waar het kind om vraagt, ook passen en haalbaar zijn binnen het gezin. Zo volgen we een pad dat door alle partijen wordt ondersteund.

Tijdens ieder gesprek met het kind werken we aan een mindmap, die we daarna met de ouders bespreken. De taal in de mindmap is de taal van het kind. Met behulp hiervan kan het gesprek thuis naadloos worden voortgezet.

Bij het bespreken van de mindmap met de ouders zal het kind ‘als vanzelf’ vertellen over het tot stand komen ervan. Hierdoor maken de ouders direct en intensief onderdeel uit van deze ontwikkeling van het kind.

Hoe is de vergoeding geregeld?

Het eerste telefonisch consult is gratis en vrijblijvend. Daarna start het begeleidingstraject. De kennismaking of de intake, het eerste onderdeel van het traject, vindt normaal gesproken plaats in de praktijk in Beusichem. Vanwege de coronamaatregelen houden we dit gesprek met het kind al wandelend buiten. Met de ouders spreken we na via Zoom of Skype. Dit gesprek is onderdeel van het begeleidingstraject en is een betaald consult.

Consulten kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die niet worden nagekomen of op een later tijdstip worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

2024-02-12T12:34:56+01:00

Blij met Mij!-Editie HB

Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders. Een training die de talenten van de kinderen centraal stelt en zo veerkracht en zelfvertrouwen versterkt. Bij de WijsWijzer geven we de speciale Blij met Mij! editie HB voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders. In de Blij met Mij! editie HB kijken we met name naar het ontwikkelen van veerkracht. We vergroten het zelfvertrouwen en helpen het kind om [...]

2023-02-07T08:36:16+01:00

Oké, ik ben HB!

Oké, ik ben HB is een training voor kinderen om positiever en ontspannen in het leven te staan. Ze leren hun mogelijkheden en gevoelens op waarde te schatten. We helpen ze het glas eerder halfvol dan halfleeg te zien, problemen te beredeneren en uitdagingen aan te gaan. […]

2020-10-21T16:05:13+01:00

Samen Wijzer

In het Samen Wijzer-programma bedenkt het kind samen met een aantal zelfgekozen mensen - zijn Eigen-Wijze mensen - een praktisch plan voor dat wat hij graag wil bereiken. Samen Wijzer staat voor begeleiden vanuit talent en kracht, met de wens van het kind als uitgangspunt. Als een kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig; Kanamori, 2012 - Het is belangrijk voor een kind om mensen om zich heen te hebben bij wie hij zich [...]

2020-10-21T16:36:37+01:00

Jong volwassenen

Het feit dat je slim bent is niet altijd even leuk. Je vindt misschien lastig aansluiting omdat je je ‘anders’ voelt dan de meeste mensen om je heen. Tegelijk hebben mensen hoge verwachtingen van je en als je daaraan niet kunt voldoen voel je je niet fijn. Je wilt mensen om je heen niet teleurstellen en mogelijk ga je daardoor uitdagingen uit de weg. Of heb je altijd gedaan alsof je helemaal niet zo [...]