In het Samen Wijzer-programma bedenkt het kind samen met een aantal zelfgekozen mensen – zijn Eigen-Wijze mensen – een praktisch plan voor dat wat hij graag wil bereiken. Samen Wijzer staat voor begeleiden vanuit talent en kracht, met de wens van het kind als uitgangspunt.

  • Als een kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig; Kanamori, 2012 –

Het is belangrijk voor een kind om mensen om zich heen te hebben bij wie hij zich veilig voelt. Mensen die hem aanmoedigen en steunen, zijn talenten zien en die willen helpen om dat te doen wat alleen nog niet gelukt is. Mensen die het kind het gevoel geven dat hij belangrijk is die hij om hulp kan vragen. Dat zijn de ‘Eigen-Wijze mensen’.

Doordat het kind die mensen zelf heeft mogen kiezen, ervaart hij dat hij invloed heeft op zijn eigen leven. De Eigen-Wijze mensen zorgen voor een veilige omgeving en gaan samen met het kind aan de slag. Zowel thuis als op school werken ze aan hetzelfde doel en merkt het kind hun ondersteuning.

Bij Samen Wijzer wordt uitgegaan van oplossingsgericht werken; er wordt gekeken naar dat wat al goed gaat en waar de positieve energie van het kind zit. We stimuleren het inzetten van talenten, communiceren oordeel loos zodat er veel veerkracht verzameld wordt. Dit geeft het zelfbeeld van het kind een positieve stimulans.

De Eigen-Wijze mensen stellen ‘wijze’ vragen aan het kind, waardoor het kan vertellen wat het anders zou willen. Dat bevordert de inzet om de gemaakte plannetjes ook uit te voeren, hij heeft ze tenslotte zelf mogen bedenken. De betrokkenheid, het gehoord en gezien worden, is een positieve stimulans dat helpt om het doel te bereiken en vast te houden.

Kijken door de wijze ogen van je kind. Een ouder vertelt. Volg deze link voor de reactie.