Hoogbegaafd zijn is meer dan alleen een hoog IQ.

Hoogbegaafd. Wat is dat en wat betekent dat? Voor jezelf als hoogbegaafde, of voor jou als ouder van een hoogbegaafd kind. En wat als je een hoogbegaafd kind in je klas hebt of vermoedt. Wanneer spreek je eigenlijk van hoogbegaafd?

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich anders dan andere kinderen. Ze merken dat ze ‘anders’ zijn en voelen zich vaak niet begrepen. Dat kan zich uiten op hele verschillende manieren. Sommige kinderen passen zich aan, vertonen ‘gewenst’ gedrag, willen ‘erbij’ horen. Andere kinderen zetten zich juist af, gedragen zich opstandig.

Herken je dit bij je kind?
Je kind stelt hoge eisen aan zichzelf, is perfectionistisch, gevoelig en ziet soms op tegen nieuwe uitdagingen. 
Je kind voelt zich vaak niet begrepen of wordt gepest en durft daarom zichzelf niet te zijn. 

Je zou graag zien dat:
• Je kind wat positiever en meer ontspannen in het leven staat.
• Je kind zijn mogelijkheden en gevoelens naar waarde leert schatten.                                                                        
• Je kind zijn problemen kan beredeneren en ze durft aan te pakken.
• Je kind wél uitdagingen aan durft te gaan.
• Het glas van je kind vaker halfvol is dan halfleeg.

De WijsWijzer is deskundig in het begeleiden en adviseren. Op wat voor manier je er ook mee te maken hebt.