Oké, ik ben HB is een training voor kinderen om positiever en ontspannen in het leven te staan. Ze leren hun mogelijkheden en gevoelens op waarde te schatten. We helpen ze het glas eerder halfvol dan halfleeg te zien, problemen te beredeneren en uitdagingen aan te gaan.

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich anders dan andere kinderen. Ze voelen zich vaak niet begrepen en snappen niet waarom. In een training waarin ze andere kinderen tegenkomen die hetzelfde meemaken, merken ze dat ze niet de enige zijn. Dat alleen al is vaak een hele opluchting.

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor kinderen waarvan we vermoeden dat ze kunnen horen tot de doelgroep begaafden of hoogbegaafden. Een IQ-test is niet noodzakelijk.

Als het kind nog niet bekend is bij de WijsWijzer is er voorafgaand aan de training een kennismaking met het kind om te zien of het tot de doelgroep behoort. Zo weten we zeker dat ze zich tijdens de training verbonden voelen met elkaar. De kosten voor deze sessie vallen buiten de training en worden apart gefactureerd.

Opzet training

Voor de kinderen:

De training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Er is gekozen voor een groepsaanpak omdat kinderen van elkaar kunnen leren en zo ervaren dat ze niet als enige worstelen met bepaalde problemen. Het leereffect hiervan blijkt het grootst.

Hoewel het een groepstraining is, is er ook ruimte voor individuele vragen. Deze kunnen, indien passend binnen het programma, tijdens de training aan bod komen. Op het inschrijfformulier is ruimte voor specifieke aandachtspunten.

Let op: Oké, ik ben HB is een training en nadrukkelijk géén therapie.

Voor de ouders:

Voorafgaand aan het eerste trainingsmoment is er een ouderavond. Hier kijken we met elkaar naar dat wat we de kinderen graag willen leren. Na de laatste kinderbijeenkomst sluiten we de training af met een ouderavond en geven we handvatten voor het zetten van de volgende stappen.

Inhoud training

De training bevat allerlei oefeningen en spelletjes waarin de volgende elementen aan bod komen:

 • Ontspannen tijdens stressvolle momenten
 • Structuur en veiligheid
 • Grensverleggend denken en handelen
 • Communiceren over gevoelens
 • Inschatting maken van eigen kunnen
 • Jezelf presenteren
 • Mindset; de sleutel naar passie en lef voor leren
 • Hoogbegaafdheid, hoe herken ik het en hoe praat ik erover, met behulp van de ZijnsWijzers

Doelstelling training

 • Het verkrijgen van een positief zelfbeeld en verhogen van het competentiegevoel
 • Bewustwording en beheersing van bestaande en opkomende spanningen
 • Realistischer beeld over het eigen kunnen en de waarde daarvan
 • Andere oplossingsmethodes leren, out-of-the-box denken aan de hand van stellingen waardoor het creatieve brein even volledig wordt aangezet
 • Andere zintuigen en werkstrategieën leren gebruiken om tot een oplossing te komen
 • Trainen om zich gemakkelijker in een groep te durven presenteren
 • Bewustwording van eigen gevoelens en die van anderen
 • Leren zeggen dat je iets niet kunt volgen of begrijpt

Nog even op een rijtje:

 • De eerstvolgende training  een prachtige locatie in Culemborg of Beusichem staat nog niet gepland. Neem contact op voor de mogelijkheden.
 • De training start bij minimaal 6 deelnemers en is bij 8 deelnemers vol
 • Voor optimaal resultaat worden ouders nadrukkelijk meegenomen tijdens deze training

Het doel van deze manier van trainen – waarbij de ‘ik’ centraal mag staan – is het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en weer met plezier durven te leren.

Deze training kan ook ingezet worden in een plusklas op school.

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28