Informatie

De WijsWijzer verzorgt regelmatig de oudercursus ‘een huis vol hoogbegaafdheid’. Een cursus waarin je leert waarom het opvoeden van een hoogbegaafd kind zo anders is en waarin je tips krijgt en ervaringen met andere ouders deelt. De cursus is opgebouwd rond vijf thema’s rondom jouw kind en geeft ruimte voor het aandragen (of inbrengen) van eigen thema’s.

In deze cursus vertalen we de wetenschappelijke theorie naar de dagelijkse praktijk. We richten ons o.a. op de gevoelskant van hoogbegaafdheid en maken daarbij gebruik van de ZijnsWijzers. Daarmee krijgen we op een speelse manier inzicht in het gedrag en de achterliggende gevoelens. Deze tool geeft ook gelegenheid tot zelfreflectie en is daarmee een waardevol onderdeel van de cursus.

De thema’s worden ondersteund worden door pakkende stellingen, filmpjes en actieve werkvormen.

Het is mogelijk dat één van de ouders deelneemt, het verdient echter de voorkeur om samen mee te doen. Zo kunnen jullie samen aan de slag met dat wat geleerd is tijdens de avonden, waardoor het meest optimale uit deze oudercursus gehaald wordt én je kind er zo veel mogelijk baat bij heeft.
De investering hiervoor bedraagt €495,- en als jullie samen deelnemen €625,-.

Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen rondom de thema’s die actueel zijn tijdens de avonden.

Thema’s

Thema 1: Wat is hoogbegaafdheid en wat betekent dat voor mij en mijn kind?

  • Basiskennis hoogbegaafdheid…
  • Anders zijn, anders voelen en anders doen…

Thema 2: Hoe beleeft mijn kind de wereld. Welke mindset is daarop van invloed?

  • Wat is mindset en hoe beïnvloedt dat jouw denken en doen…
  • Hoe kijk ik naar de groei van mijn kind…

Thema 3: De kracht van talent; een positief waarderende benadering vol energie.

  • Veerkracht verzamelen is van levensbelang; talenten kennen dus ook…
  • Groeizinnetjes of complimenten…

Thema 4: Onderpresteren: Help! In gesprek met school

  • Definitie van onderpresteren…
  • Kijken school en ouders met dezelfde bril? Wat vertelt mijn kind ons?

Thema 5: Het kind achter het gedrag; wat zie ik als ouder?

  • Welk kwetsbare deel heeft bescherming nodig…
  • Oordeelloos luisteren en kijken, hoe doe je dat?

Data en tijden

Allen op de donderdag van 19.30-21.30 vanaf 21 maart 2024 (en dan op 4, 11, 18 en 25 april).

Locatie

Kersen & Theetuin Molenweg
Molenweg 28
4111 KP Zoelmond

Klik hier voor het lezen van enkele evaluaties van ouders die deze oudercursus al gevolgd hebben.
Of hier voor reviews over de WijsWijzer

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28