De WijsWijzer biedt verschillende workshops, studiemiddagen en -dagen aan. Onze specialisaties zijn hoogbegaafdheid, talentontwikkeling, positief taalgebruik, mindset en het inzetten en kijken naar de zijnskant van HB met behulp van onze eigen tool: de ZijnsWijzers.

Onderdelen kunnen in overleg ook worden ingezet op ouder- of thema-avonden.

Ons aanbod is – onder meer:

  • Compacten & verrijken, hoe dan?
  • Het tweeluik slimme kleuters
  • Hoogbegaafdheid- traject op maat
  • ZijnsWijzers, de zijnskant van hoogbegaafdheid
  • Signaleren hoogbegaafdheid
  • Positief taalgebruik en oordeel loos communiceren: hoe doe je dat?
  • Kijken achter gedrag, wie zie ik dan?
  • Plusklas opzetten, do’s en don’ts
  • Mindset & Onderpresteren
  • Onderpresteren & Mindset

Workshops duren 1 ½ uur
Studiemiddagen duren 3 uur
Studiedagen duren van 9.00 – 16.00 uur, met een uur lunchpauze
Incompany: tijden in overleg

Het is mogelijk om in overleg een eigen studiedag samen te stellen door verschillende onderdelen uit workshops samen te voegen of uit te breiden. Zo kan een workshop ook worden uitgebreid naar een studiemiddag. We kunnen de duur van een onderdeel aanpassen en een ouderavond of themadag samenstellen.

De WijsWijzer is erkend door het CRKBO waardoor onze diensten voor onderwijsinstellingen volgens de Europese btw-richtlijn zijn vrijgesteld van btw. Voor diensten aan andere organisaties is btw verschuldigd.

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28