Het aantal vragen dat een mens op een gewone dag stelt neemt radicaal af als de leeftijd toeneemt.
Zo schijnen kinderen op 5-jarige leeftijd per dag ongeveer honderdtwintig vragen te stellen. Op
6-jarige leeftijd is dat al teruggelopen naar zo’n zestig vragen per dag. En tegen de tijd dat we
veertig zijn, blijven er slechts vier vragen per dag over.
(bron: Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit, 2011).

Lees hier het hele artikel De hobbelige weg van motivatie en nieuwsgierigheid