‘Het zijn niet de dingen die in de wereld gebeuren, waardoor mensen van slag raken, maar hun gedachten daarover.’
Epictetus (Romeins filosoof, 60 n.Chr.)

Voor het blad Gifted heb ik voor het herfstnummer 2016 een artikel geschreven over de overtuiging die ervoor zorgt dat het kind bepaald gedrag laat zien.

De IJsberg
De afgelopen jaren heb ik als HB-coach met behulp van het concept van de ‘ijsberg’ ouders en kinderen geholpen inzicht te krijgen in het zichtbare gedrag. Gedrag dat soms aandacht mag krijgen. Gedrag dat soms om aandacht vraagt. Gedrag dat ook verandering vraagt, maar waarvan nog niet helder is hoe het te veranderen is. Gedrag dat móét veranderen, terwijl dat maar niet lukt…

Gedrag en emotie
Een van de denkmodellen die we regelmatig inzetten voor het veranderen van gedachten is het 4G-model. Het 4G-model komt voort uit de rationeel-emotieve therapie (RET). De vier G’s staan voor Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag. Gedrag ontstaat doordat er iets met je gebeurt, waar je een gedachte en vervolgens een gevoel bij hebt. En juist dat gevoel bepaalt je – zichtbare – gedrag. Binnen het 4G-model leren kinderen hun gevoel (emotie) te herkennen en aan te sturen in moeilijke of negatieve situaties, om vervolgens te ontdekken dat als je een andere gedachte kunt formuleren bij een gebeurtenis, je gevoel over de gebeurtenis verandert en je gedrag daardoor ook. Vaak positief. In de praktijk RET grijpt in op het denken. De kinderen die in mijn praktijk komen laat ik letterlijk door het model heen lopen, aan de hand van een actuele situatie uit hun leven. Daar gebruik ik heel simpel vier inlegzooltjes voor, met op ieder zooltje een G-stap geschreven. Per stap verwoorden ze wat er gebeurt, wat ze denken, voelen en doen. De kinderen krijgen hierdoor meer inzicht in hun eigen situatie en ze ervaren letterlijk bij iedere stap wat er met ze gebeurt. Dat is mooi om te zien.

Jouw overtuiging
Een gedachte komt vaak voort uit een overtuiging die je hebt…

Lees hier het hele artikel