In het onderwijs noemen we eerste weken van een nieuw schooljaar de gouden weken. De sfeer in de groep wordt hier bepaald, de regels worden helder, de leerkracht leert de leerlingen kennen en de leerlingen leren hun leerkracht kennen. Het goud dat je als leerkracht in je klas hebt, de leerlingen dus, mag je poetsen als een parel zodat ze samen met elkaar kunnen gaan glanzen, stralen en zichzelf durven laten zien. (lees ook het artikel dat ik hierover schreef voor Medilex)

Als de groepsvorming aan het begin van het schooljaar positief waarderend wordt ingezet heb je daar het hele schooljaar profijt van. Een veilig pedagogisch klimaat en daarmee een goede sfeer in de klas is zo belangrijk  leerlingen uit te nodigen te kunnen zijn wie ze zijn. Na deze weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar.

Deze gouden tips voor De Gouden Weken helpen je daarmee op weg. (bron: De Gouden Weken 2.0)

  • Positieve waardering werkt beter dan negatieve kritiek.
  • Zet werkvormen in de coöperatief zijn, zo is iedereen erbij.
  • Om zich gezien te voelen is het fijn dat je de naam, hobby, talent en de gezinssituatie van de leerlingen kent.
  • Doe mee met alle activiteiten, zo leren de leerlingen jou ook kennen.
  • Doe iedere dag een groepsvormende activiteit.
  • Groepsregels ontstaan in wederkerigheid. Maak samen de groepsregels en bespreek waarom ze er zijn.
  • Wees gul met complimenten, ontvang ze zelf nadrukkelijk door ’Dank je wel’ te zeggen.