Workshop compacten & verrijken, hoe dan?

De hoogbegaafde leerling heeft behoefte aan ander onderwijsaanbod dan een methode voorschrijft. Door de lesstof te compacten (indikken) en vervolgens te verrijken (vooral open opdrachten toevoegen) kun je tegemoet komen aan de educatieve behoeften van deze leerling.

In deze workshop onderzoek je wat passend en haalbaar is binnen jouw schoolorganisatie.

Studiemiddag compacten & verrijken

In aanvulling op de workshop gaan we aan de slag met de Taxonomie van Bloom. Je leert zelf bestaande lessen verrijkend te maken door het formuleren van open onderzoeksvragen. Je leert welke randvoorwaarden nodig zijn om compacten en verrijken succesvol en betekenisvol te maken.

De WijsWijzer is erkend door het CRKBO waardoor onze diensten voor onderwijsinstellingen volgens de Europese btw-richtlijn zijn vrijgesteld van btw. Voor diensten aan andere organisaties is btw verschuldigd.

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28