Workshop onderpresteren & mindset

Deze workshop wordt vaak gegeven in combinatie met de workshop mindset. De onderwerpen hebben een duidelijke link en kunnen goed in combinatie worden gevolgd.

In deze workshop is  onderpresteren het vertrekpunt.

Onderpresteren is structureel minder presteren dan waar iemand op grond van zijn intelligentie toe in staat zou zijn. Deze leerlingen zijn niet altijd als zodanig zichtbaar. Wat je wel merkt is gedrag dat je als storend of onprettig kan ervaren. Wat moet je ermee en waarom laat het kind dit gedrag zien?

Van welke invloed is de mindset van het kind als je weet waar onderpresteren vandaan zou kunnen komen?

De workshop bevat afwisselende en interactieve werkopdrachten. Je krijgt praktische tips en handvatten om het gedrag van je leerling te kunnen duiden en er concreet in jouw onderwijssituatie mee aan het werk te kunnen.

Workshop mindset & onderpresteren   

Deze workshop wordt vaak gegeven in combinatie met de workshop onderpresteren. De onderwerpen hebben een duidelijke link en kunnen goed in combinatie worden gevolgd.

In deze workshop is de mindset het vertrekpunt. We gebruiken onder andere de mindset theorie van Carol Dweck.

De mindset van de onderpresteerder is van grote invloed op het zelfbeeld. Zolang er geen ruis op de lijn is en alles goed gaat, kom je met een vaste mindset een heel eind. Maar als je uit je comfortzone moet, wordt het lastig.

Welke valkuilen bevorderen een vaste mindset en hoe kun je die omzetten om tot een groeimindset te komen. Ontdek zelf wat een groeimindset met je doet als leerkracht of ouder!

De workshop bevat afwisselende en interactieve werkopdrachten. Je krijgt praktische tips en handvatten om het gedrag van je leerling te kunnen duiden en er concreet in jouw onderwijssituatie mee aan het werk te kunnen.

De WijsWijzer is erkend door het CRKBO waardoor onze diensten voor onderwijsinstellingen volgens de Europese btw-richtlijn zijn vrijgesteld van btw. Voor diensten aan andere organisaties is btw verschuldigd.

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28