Een slimme kleuter, Kleuter met een OntwikkelingsVoorsprong, KOV, laat zich niet altijd gemakkelijk herkennen. Binnen de kortste keren, soms al binnen één dag, heeft hij of zij besloten zich aan te passen.

Kenmerkend is de intense nieuwsgierigheid en daarmee een sterke leerbehoefte. Deze kleuter heeft een brede belangstelling en grote kennis over veel verschillende, vaak bijzondere, onderwerpen en voor zijn leeftijd al een grote woordenschat.

Tijdens deel 1 van het tweeluik leer je hoe je tegemoet kunt komen aan de educatieve behoeften van deze kleuter. Je leert het begrip KOV verkennen en herkennen en hierop in te spelen.

Voordat een slimme kleuter laat zien waar zijn kennis en interesses liggen, is er een uitdagend aanbod nodig om hem ‘uit te nodigen’ dat te laten zien. Je neemt eigen materiaal mee waarmee je verrijkende en uitdagende open opdrachten maakt die de volgende dag direct inzetbaar zijn.

Voor de integratie van de slimme kleuter in de groep krijg je handelingssuggesties en werkvormen om de slimme kleuter niet te isoleren van de groep. Na deel 1 van het tweeluik kun je aan jouw eigen kleutermateriaal verrijkende en uitdagende opdrachten toevoegen.

In deel twee van het tweeluik kijken we naar vervroegde doorstroming. Aan de hand van een (eigen) casus leer je het traject vervroegde doorstroming van groep 2 naar groep 3 doorlopen met behulp van vier KijkWijzers @ de WijsWijzer.

Samen kijken we wat het meest haalbaar en wenselijk is. Wat is een goed moment om de kleuter door te laten stromen naar groep 3? De KijkWijzers @de WijsWijzer nemen je gestructureerd mee door de aandachtspunten die van belang zijn voor een goede en weloverwogen keuze.

Na afloop van deze workshop ben je in staat om voor dit kind een onderbouwde beslissing te nemen in het kader van een vervroegde doorstroming.

Data Tweeluik De Slimme Kleuter

  • Twee woensdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur
  • Neem gerust contact op voor nieuwe data of mogelijkheden op jouw locatie.

De WijsWijzer is erkend door het CRKBO waardoor onze diensten voor onderwijsinstellingen volgens de Europese btw-richtlijn zijn vrijgesteld van btw. Voor diensten aan andere organisaties is btw verschuldigd.

Het Tweeluik over kleuters. We hebben eerder kennis gemaakt, een collega en ik zijn bij een lezing van jou geweest over de ecologie van het hoogbegaafde kind. Hierin vertelde je over het zijn van een kind (hoogbegaafd of een ontwikkelingsvoorsprong of op eigen niveau). Dit paste bij de informatie die ik al van je had gekregen nadat een ouders van een kleuter van mij bij jou naar een lezing waren geweest, en na info over de begeleiding die je deze kleuter en ouders gaf. Dat maakte ons nieuwsgiering, vandaar dat we naar de lezing kwamen.

En deze lezing raakte ons, maakte dat we nog meer wilden weten.

Binnen onze Stichting heb ik samen met een (kleuter-)collega ‘Het Jonge Kindcafé’ opgezet. Van en met elkaar leren is hier de bedoeling. We wilden goed van start en na de interesse en nieuwsgierigheid naar meer na de lezing hebben we jou uitgenodigd voor Het Tweeluik voor Kleuters. Met een flink aantal collega’s hebben we genoten van jouw oprechtheid en de warmte waarmee jij over jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong spreekt, ons meeneemt in hun gevoelens, de manieren waarop zij leren en ontwikkelen. Een verademing! Een middag waar je meteen mee aan de slag kon, de volgende dag in de klas keken we op een andere manier naar de kinderen in onze klas. Keken we naar; ‘wat vraag je nu eigenlijk”, konden we kijken naar gedrag als hulpvraag, konden we aan de slag met de vraag: “als jij mag kiezen in de klas wat je wil doen, waar word jij dan blij?”

En wat heerlijk om dan onze ervaringen, vragen die we hadden n.a.v. kijken in de klas en casussen op de tweede bijeenkomst te kunnen bespreken; vragen stellen, verder ingaan op het zijn en gevoel van de kinderen.

Het Tweeluik over Kleuters is een inspirerende, warme, eerlijke en oprechte bijeenkomst waarbij eigen ervaring van de spreker en haar ervaring van het werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong je meeneemt, je inspireert en prikkelt en je leert te kijken naar waar kinderen van blij van worden (en stiekem ga je dat zelf ook meer en meer doen -doen waar je blij van wordt).

Marieke de Kruijf, Groepsleerkracht De Werkschuit, Wijk bij Duurstede

Your Content Goes Here, Your Content Goes Here

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28