Project omschrijving

Een slimme kleuter, Kleuter met een OntwikkelingsVoorsprong, KOV, laat zich niet altijd gemakkelijk herkennen. Binnen de kortste keren, soms al binnen één dag, heeft hij of zij besloten zich aan te passen.

Kenmerkend is de intense nieuwsgierigheid en daarmee een sterke leerbehoefte. Deze kleuter heeft een brede belangstelling en grote kennis over veel verschillende, vaak bijzondere, onderwerpen en voor zijn leeftijd al een grote woordenschat.

Tijdens deel 1 van het tweeluik leer je hoe je tegemoet kunt komen aan de educatieve behoeften van deze kleuter. Je leert het begrip KOV verkennen en herkennen en hierop in te spelen.

Voordat een slimme kleuter laat zien waar zijn kennis en interesses liggen, is er een uitdagend aanbod nodig om hem ‘uit te nodigen’ dat te laten zien. Je neemt eigen materiaal mee waarmee je verrijkende en uitdagende open opdrachten maakt die de volgende dag direct inzetbaar zijn.

Voor de integratie van de slimme kleuter in de groep krijg je handelingssuggesties en werkvormen om de slimme kleuter niet te isoleren van de groep. Na deel 1 van het tweeluik kun je aan jouw eigen kleutermateriaal verrijkende en uitdagende opdrachten toevoegen.

In deel twee van het tweeluik kijken we naar vervroegde doorstroming. Aan de hand van een (eigen) casus leer je het traject vervroegde doorstroming van groep 2 naar groep 3 doorlopen met behulp van vier KijkWijzers @ de WijsWijzer.

Samen kijken we wat het meest haalbaar en wenselijk is. Wat is een goed moment om de kleuter door te laten stromen naar groep 3? De KijkWijzers @de WijsWijzer nemen je gestructureerd mee door de aandachtspunten die van belang zijn voor een goede en weloverwogen keuze.

Na afloop van deze workshop ben je in staat om voor dit kind een onderbouwde beslissing te nemen in het kader van een vervroegde doorstroming.

Bekijk alle workshops en studiedagen
Neem contact op

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28