Een hoogbegaafd kind of een kind met een specifiek talent vraagt om een andere visie en aanpak dan je gewend bent. Maar hoe ga je te werk? De WijsWijzer ondersteunt het hele proces van het opstellen en schrijven van op maat gesneden conceptbeleid, vanuit het eigen raamwerk Wijs-Beleid.

Vanuit onze visie dat ieder mens en dus ook iedere school uniek is, zal ook voor elke school het traject anders zijn. We werken binnen het door ons ontwikkelde raamwerk Wijs-Beleid. De eigen inbreng is hierbij van groot belang aangezien jullie de eigen school het beste kennen.

De WijsWijzer begeleidt en bewaakt het proces en samen met de zelf samengestelde werkgroep werken we aan het (concept-)beleid. Zo ontstaat een werkdocument waarmee structureel gewerkt kan worden voor en met de begaafde en hoogbegaafde leerling. Implementatie en uitvoering komen daar logisch uit voort.

Het traject bij open inschrijving: (Dit traject kan ook geheel op de eigen locatie worden verzorgd)

Op twee beleidsdagen helpt de WijsWijzer een aantal werkgroepen van verschillende scholen bij het opstellen van het conceptbeleid.

  • Na de eerste dag krijgt het team opdrachten mee om uit te voeren voorafgaand aan dag twee
  • Het team ontvangt feedforward via de mail op het conceptbeleidsplan
  • Gedurende het schooljaar begeleiden we het team in twee studiemiddagen op de eigen school, waarin de verschillende thema’s uit het conceptbeleid centraal staan
  • Na een jaar volgt een evaluatiemoment met het hele team. Voor deze evaluatie hebben we een speciale tool ontwikkeld, De Wijs-Beleid-KijkWijzer

De twee studiemiddagen voor het team worden in overleg met de werkgroepen gepland en vinden plaats op de eigen school.

Inschrijven met jullie eigen werkgroep kan door een e-mail te sturen naar marianne@dewijswijzer.nl
Vragen? Stuur een e-mail of bel 06 16 99 49 28.

Beleid schrijven met de eigen werkgroep op de eigen school? Vraag naar de mogelijkheden.

De WijsWijzer is erkend door het CRKBO waardoor onze diensten voor onderwijsinstellingen volgens de Europese btw-richtlijn zijn vrijgesteld van btw. Voor diensten aan andere organisaties is btw verschuldigd.

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
of
Bellen: 06 16 99 49 28