Talent of misdiagnose, hoe kijken we naar gedrag

2019-03-26T16:45:17+01:00

Zinzoeker, foutenspeurneus, planmaker of autisme? Meetrekker, ideeënfontein, grenzenverlegger, bewuste beweger of ADHD? Misdiagnoses rondom hoogbegaafdheid raken me….steeds weer. De paniek van een 14-jarige bij de sticker ‘autisme spectrum’ en de verslagenheid van een 10-jarige die aan de medicatie gaat omdat er ADHD geconstateerd is. Deze kinderen voelen dat er iets anders is dan de sticker die ze hun leven lang met zich mee gaan dragen. […]

Talent of misdiagnose, hoe kijken we naar gedrag2019-03-26T16:45:17+01:00

Kijken achter gedrag

2019-09-12T15:17:58+01:00

In ieder mens zit een kwetsbaar deel… Als alles in harmonie is gaan die hand in hand… Soms wordt dat kwetsbare deel beschermd door gedrag ervoor te zetten. Dat gedrag kan zo groot worden dat we het authentieke kind niet meer zien. We focussen ons dan op het zichbare gedrag. En niet op het kind achter dat gedrag Wij kunnen het kind helpen door het van binnenuit sterker te maken waardoor   het met meer zelfvertrouwen in het leven kan gaan staan. En dan is er geen gedrag meer nodig maar zien we het [...]

Kijken achter gedrag2019-09-12T15:17:58+01:00

Over je eigen Wikipedia zijn

2019-05-05T13:51:00+01:00

Regelmatig komen er kinderen in mijn praktijk, veelal hoogbegaafd, die aangeven last hebben van hun hooggevoeligheid. Of ik daar iets mee kan. Maar het is niet de vraag wat ik daarmee kan, maar wat ze er zelf mee willen. Ik luister vooral vanuit m’n hart naar het kind, vanuit authenticiteit. Dan ontstaat de verbinding die nodig is om een volgende stap te zetten. Want dat is de basis. Authentiek zijn en echt luisteren! […]

Over je eigen Wikipedia zijn2019-05-05T13:51:00+01:00

De motiverende plusklas & veelkleurigheid binnen hoogbegaafdheid

2019-05-05T13:53:57+01:00

De inrichting van plusklassen blijkt in de praktijk erg te verschillen, zowel wat betreft de organisatie als de inhoud. Net al hoogbegaafde kinderen. Uniek in hun zijn, hun talenten en potenties. Veelkleurig. Soms zijn plusklassen georganiseerd op school- of afdelingsniveau en worden de leerlingen begeleid door leerkrachten die deze taak op zich nemen. Wat betreft inhoud, blijkt de uitwerking op scholen flink te verschillen. Waar op de ene school slechts extra leerstof wordt aangeboden, staat bij andere scholen ook het sociaal-emotioneel welbevinden en het ontwikkelen van metacognitie centraal. Deskundigen zijn het erover eens dat het belangrijk is [...]

De motiverende plusklas & veelkleurigheid binnen hoogbegaafdheid2019-05-05T13:53:57+01:00

Van ‘weten dat’ naar ‘weten hoe’

2020-10-25T17:18:00+01:00

Het kwetsbare moment in het leerproces. Karlijn besluit op een mooie dag in de zomervakantie dat ze helemaal klaar is met die bandjes om haar arm en buik. Het is tijd om echt te gaan zwemmen – zónder al die bandjes, wel te verstaan. Ze heeft dat nog nooit gedaan, maar ze is ervan overtuigd dat ze het kan. Lees het hele artikel uit Kinderwijz, winter 2017

Van ‘weten dat’ naar ‘weten hoe’2020-10-25T17:18:00+01:00

De hobbelige weg van motivatie en nieuwsgierigheid

2019-03-26T16:50:51+01:00

Het aantal vragen dat een mens op een gewone dag stelt neemt radicaal af als de leeftijd toeneemt. Zo schijnen kinderen op 5-jarige leeftijd per dag ongeveer honderdtwintig vragen te stellen. Op 6-jarige leeftijd is dat al teruggelopen naar zo’n zestig vragen per dag. En tegen de tijd dat we veertig zijn, blijven er slechts vier vragen per dag over. […]

De hobbelige weg van motivatie en nieuwsgierigheid2019-03-26T16:50:51+01:00

Over boos zijn ….

2020-03-21T12:11:48+01:00

Over boos zijn als hoogbegaafd zijn toch zo fijn is... Stevig aanbellend laat ze weten dat ze voor de deur staat. Mijn nieuwe coachee. Mieke heet ze. Ik kijk uit naar de kennismaking en inwendig moet ik nu al een beetje om haar glimlachen. De ferme, iets langer aanhoudende druk op de deurbel zegt al heel veel. Ze is welkom. Heel welkom. Moeder heeft gevraagd of ik haar kan helpen van haar boosheid af te komen. Ik heb aangegeven dat ik haar wel kan helpen ermee om te gaan. Want van je boosheid [...]

Over boos zijn ….2020-03-21T12:11:48+01:00

Waar word jij blij van?

2019-03-10T11:34:25+01:00

Waar word jij blij van? In deze video legt Marianne uit hoe zij op zoek gaat naar talenten van hoogbegaafde kinderen in de Blij Met Mij training.

Waar word jij blij van?2019-03-10T11:34:25+01:00

Ga naar de bovenkant