Blij met Mij! – Editie HB | start 6 maart 2024

475,00

Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders. Een training die de talenten van de kinderen centraal stelt en zo veerkracht en zelfvertrouwen versterkt. Bij de WijsWijzer geven we de speciale Blij met Mij! editie HB voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

In de Blij met Mij! – editie HB kijken we met name naar het ontwikkelen van veerkracht. We vergroten het zelfvertrouwen en helpen het kind om van binnenuit weerbaarder te worden. Hoe gaat het kind om met pesters, hun grenzen aangeven en fouten maken.

Start: 6 maart 204

De training wordt gegeven op OBS De Klepper in Zoelmond.
Deze training kan ook ingezet worden in een plusklas op school.

Voor inschrijven éérst contact opnemen met de WijsWijzer voor een kennismaking.

Categorie:

Beschrijving

Deze Blij met mij! training is bedoeld voor kinderen waarvan we vermoeden dat ze kunnen horen tot de doelgroep begaafden of hoogbegaafden. Een IQ-test is niet noodzakelijk.

Als het kind nog niet bekend is bij de WijsWijzer is er voorafgaand aan de training een kennismaking met het kind om te zien of het tot de doelgroep behoort. Zo weten we zeker dat ze zich tijdens de training verbonden voelen met elkaar. De kosten voor deze sessie vallen buiten de training en worden apart gefactureerd.

Opzet training

Voor de kinderen: De training bestaat uit 5 tweewekelijkse bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur. Er is gekozen voor een groepsaanpak omdat kinderen van elkaar kunnen leren en zo ervaren dat ze niet de enige zijn die zo denken en voelen. Het leereffect hiervan blijkt het grootst.

Hoewel het een groepstraining is, is er ook ruimte voor individuele vragen. Deze kunnen, als het programma het toelaat, tijdens de training aan bod komen. Op het inschrijfformulier is ruimte voor aandachtspunten.

Let op: Blij met Mij! editie HB is een groepstraining en nadrukkelijk géén individuele coaching.

Voor de ouders: Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Samen werken jullie aan het versterken van dat zelfbeeld, van binnenuit. De training omvat drie ouderavonden en een persoonlijk telefonisch contactmoment.

Tijdens de ouderavonden behandelen we wat we tijdens de kindermiddagen doen. Want pas als de ouders ook doen en voorleven wat we van de kinderen verwachten, zal het zaadje kunnen ontkiemen. Kinderen doen wat ouders doen, niet wat ze zeggen.

Inhoud training

Bij deze training zijn twee boeken inbegrepen. Een speciaal voor de kinderen geschreven boek met verhaaltjes. Voor iedere middagen is er een verhaaltje met het thema van die middag. Aan het eind van de training krijgen de kinderen het verhalenboekje mee naar huis.

Voor de ouders is het Blij met MIJ! ouderboek.

We werken met allerlei oefeningen en spelletjes met als vertrekpunt de verhaaltjes. We leren de kinderen vertrouwen op hun eigen talenten, die ontdekken en durven benoemen, veerkracht verzamelen en vooral leren te kijken naar wat er wèl is.

De herkenning, het ontmoeten en voelen van gelijkgestemden doet veel in deze trainingen. Zowel met de ouders als met de kinderen. Je verzamelt als het ware een kring van mensen om je heen die net als jij zijn. En dat is waardevol.

Doelstelling Blij met mij! training

  • Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
  • Positief taalgebruik.
  • Woorden geven aan gevoelens
  • Samen met ouders ‘huiswerkoefeningen’ doen
  • Een kring om het kind maar ook om de ouders heen verzamelen

Groeizinnetjes

We werken in Blij met Mij! heel veel met groeizinnetjes. Want groeizinnetjes zijn positief (gelukkig!), ze geven de beweging aan die het kind aan het maken is én dat ze het nog niet hoeven het kunnen. Dit geeft ruimte en stimuleert om door te gaan met wat je aan het oefenen bent.

Locatie

De training wordt gegeven op OBS De Klepper in Zoelmond.
Deze training kan ook ingezet worden in een plusklas op school.

Data

Start: 6 maart 2024.
3 Ouderavonden, van 19:30 – 21:30
5 Kindermiddagen, van 13:30 – 16:00

Bekijk hier reviews over de WijsWijzer.

“…Wijsheid begint met verwondering…”

Extra informatie

Aanmelden na intake

Voor inschrijven éérst contact opnemen met de WijsWijzer.

Andere suggesties…

Titel

Ga naar de bovenkant