• Leg de 5 karakterkaarten van de ZijnsWijzers ieder op een aparte tafel of zodanig dat er goed omheen gelopen en gelezen kan worden.
  • Zet een doosje met ‘oogjes’ (Action of HEMA) neer. Hoe groter het oogje hoe meer het voor jou belangrijk of herkenbaar is. En hoe kleiner het oogjes hoe minder het voor jou geldt.
  • Vraag de kinderen/ collega’s, groep, een oogje neer te leggen op de uitspraak van de kaartjes waar ‘hun oog van herkenning’ op valt.
  • Geef er ruim de tijd voor, stimuleer goed lezen en vooral voelen wat het kaartje met je doet.
  • Als iedereen klaar is, inventariseer je de oogjes: Nu wordt inzichtelijk wat de groep met elkaar verbindt.
  • Nu wordt ook zichtbaar waar maar enkele oogjes of misschien maar 1 oogje op ligt. Wat maakt jou ‘anders’?
  • Voor de diepgang kun je het gesprek aangaan; Vragen ter inspiratie staan op de achterkant van de kaartjes. Die kun je zo toepassen.
  • Je kunt ook vragen hoe ze de uitspraak geïnterpreteerd hebben. Geef tijd, bemoedig en stimuleer om positief en actief mee te denken.

Een fijne werkvorm voor in een nieuwe groep. Aan te bevelen aan het begin van het schooljaar, de start van een nieuwe plusgroep , of een opwarmertje voor in je team.
Een oudergesprek met het kind erbij kan voor coachees ook een fijne werkvorm zijn. Herkennen ze zichzelf in de dingen van ouders en andersom? Geeft veel inzichten.

Succes en heel veel inzichten gewenst!
Groeten,
Marianne